Mikkelin elinvoimaisuuden perustana on pitää ihmisiä paikkakunnalla. Siksi opiskelupaikkojen turvaaminen ja kehittäminen on meille tärkeä asia. Näin me saamme pidettyä nuoria ihmisiä paikkakunnalla ja jopa houkuteltua muilta paikkakunnilta tulleita opiskelijoita jäämään Mikkeliin. On selvää, että ihminen viihtyy siellä, missä hänelle on tarjolla toimeentuloa ja kaupungin tarjoamat peruspalvelut ovat riittävällä tasolla. Työn saanti on pitkälti kiinni yrittäjien ja yritysten hyvinvoinnista ja toimintaedellytyksistä. Siksi Mikkelin kaupungin on ponnisteltava tasapuolisesti niiden asioiden suhteen, joilla edesautetaan yrittäjyyttä ja yrityselämää.

 

Terveydenhoitoala on varmasti monen kaupungin ja kunnan haaste tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy ja elintapojen epäterveellisyys lisääntyy. Voimme tehostaa edistämällä yhteistyötä ympäryskuntien kanssa ja yksityisten terveydenhoitoalan yritysten kanssa. Yksi merkittävä osa-alue on myös terveyttä edistävä toiminta. Mikkelin kaupungin on pidettävä huoli liikuntapaikkojen kunnosta ja edistettävä kuntoliikuntatoimintaa koordinoimalla ja kehittämällä sitä tukevia toimintoja. Liikunta on tehokas väline sekä terveyden ylläpidossa että erilaisten sairauksien hoidossa. Liikuntaresepteille pitäisi saada konkreettinen jatko niin kunnallisen kuin yksityisen liikuntatarjonnan tasolla. Oikein koordinoitu kuntoliikunta tarjoaa myös virikkeellisen ja terveellisen vaihtoehdon lasten iltapäiväkerhotoimintaan. Elämämme laatu nojaa vahvasti terveyteemme ja siksi meillä kaikilla pitäisi olla joku vaihtoehto harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja säännöllisesti elämän eri vaiheissa. Minusta Mikkelissä pitäisi nostaa terveys- ja kuntoliikunnan arvostus kunniaan. Se edellyttää asian markkinointia ja tiedottamista. Liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomia ja se on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin sairaanhoito.

sivu 2 >>