Painoindeksin viiterajat soveltuvat parhaiten 20-60 -vuotiaalle aikuisväestölle. Ennen pituuskasvun loppumista painoindeksiä ei yleensä käytetä lihavuuden arvioimisessa. Lievä alipaino (BMI 18) ei ole vielä hälyttävää, jos paino pysyy tasaisena. Joillakin naisilla painoindeksi on vieläkin pienempi (BMI 16-17), mutta tällaisiin lukuihin ei missään nimessä saa laihduttaa. Alle BMI 15 olevat lukemat ovat aina poikkeavia.

 

Urheilijoitten ja aktiivisesti liikuntaa harrastavien kohdalla BMI saattaa näyttää ”liian suurta” lukemaa, koska urheilijoilla on yleensä tiiviimpi lihasmassa ja luun tiheys on jonkin verran tiiviimpää. Urheilua harrastavien kannattaa tarkkailla esim. rasvaprosenttia (miehillä n. 10-12% ja naisilla n. 20-22%).

Painoindeksin viitealueet

BMI (kg/m2)

Tulkinta 

  alle 18,5

Paino on ihannetta pienempi. Sairastuvuusriski on suurentunut. Usein laihuus on kuitenkin seuraus sairaudesta eikä sen syy.

 18,5-(25)26,9

Sopiva paino. Laihduttamiseen ei ole mitään terveydellistä syytä. Silti kannattaa kiinnittää huomiota ravinnon monipuolisuuteen. Jos indeksi on 25-27 on jo syytä kiinnittää huomiota ainakin ravintoon.

 (25)27,0-29,9

Lievä liikapaino. Sairastuvuusriski on hieman suurentunut. Riskiä voidaan pienentää elintapoja muuttamalla ilman selvää laihduttamista (lisää liikuntaa, vähärasvaisempi ruokavalio)

 30,0-34,9

Merkittävä liikapaino. Sairastuvuusriski on selvästi suurentunut, myös tavallista suurempi kuolleisuusriski. Laihtuminen saattaa olla hyödyllistä terveydelle (5-15% painosta).

 35,0-39,9

Vaikea liikapaino. Riskit edellistä suuremmat. Laihtuminen on hyödyllistä terveydelle (10-20% kehon painosta)

 yli 40

Erittäin vakava liikapaino. Laihtuminen on erittäin hyödyllistä terveydelle (10-20% kehon painosta)

Laske oma BMI!